hotline Mr. Phạm Công Dũng – Visa Viễn Đông

Mr. Phạm Công Dũng

    Mr. Phạm Công Dũng

    Nguyên phó Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi. Công tác tại trung tâm báo chí nước ngoài Bộ Ngoại Giao